Daša Könye, univ. dipl. psihologinja

You are here:

“Ure pedokinetike sem začela obiskovati po dopolnjenih dveh mesecih hčerke, predvsem z namenom pridobiti znanje o razvojno ustreznem rokovanju in z željo podpreti hčerko v njenem gibalnem razvoju. Že takoj sem videla, da ne bo nagovorjen le gibalni razvoj. Iva namreč s svojim širokim znanjem, rahločutnostjo, ostrim očesom in toplo spodbudo usmerja mamo k bolj celovitem gledanju na svojega otroka. Po nekaj mesecih obiskovanja pedokinetike lahko rečem, da sem kot mama prvorojenke bolj samozavestna v odnosu z njo, prej vidim in ustrezno nagovorim njene potrebe (manj joka, več smeha). Hkrati sem tudi pomirjena, saj vem, da se lahko o svojih skrbeh pogovorim s strokovnjakinjo. Kar mi je še posebej všeč je Ivina prilagodljivost (razume, da ima vsaka družina svoj ritem in temu prilagodi tudi ure pedokinetike), njena strokovnost in nevsiljivost (vidi, kaj mama lahko sprejme in naredi ter temu ustrezno podaja informacijo, pokaže, demonstrira). Vsekakor priporočam vsaki mami z otrokom, da spozna sebe in otroka v drugi luči.”