Ivo sem spoznala v nosečnosti, na vadbi za nosečnice in že takrat sem se odločila,
da bom z dojenčkom obiskovala pedokenetiko. To je bila naša najboljša odličitev, saj
imaš v najpomembnejšem obdobju za otroka ob sebi strokovnjaka, ki ima odgovore
na vsa tvoja vprašanja in skrbi. Hvala za vso znanje in samozavest, ki nam jo daješ,
hvala, da je naš dojenček zadovoljen in se ob tebi počuti varno, ter da so rezultati
dela vidni.