Predavanja & Delavnice

MEDIWA PREDAVANJA & DELAVNICE

Vabljeni k udeležbi

V Mediwa centru v sodelovanju še z drugimi strokovnimi partnerji organiziram in izvajam strokovna predavanja in teoretične ter praktične delavnice za različne starostne skupine.

 

Otroci na delavnicah krepijo lastno ustvarjalnost in domišljijo, ki razvija in krepi tudi umetniško in avtentično izražanje, spodbujajo samostojnost in oblikovanja zdravih vzorcev sobivanja.

Pripravljam tudi različne delavnice in srečanja za nosečnice in novopečene starše, katere interdisciplinarno podprejo obdobje nosečnosti, obdobje po porodu in obdobje zgodnjega razvoja, ki pokrivajo izobraževanja na temo aktivnosti (telesne vadbe), prehranske podpore in duševnega zdravja. Praktične delavnice ponujajo tudi različne vrste tehnik in metod za psihološko podporo pri odpravljanju strahu, stresa, nemoči in skrbi v nosečnosti, ki jih »pretvarjajo« v poporodno moč in samozaupanje. Te rojevajo občutek varnosti, kontrole, pomirjenosti in sproščenosti, to pa mame učinkovito pripravlja na porod in prihod potomca.

Poskušamo vas odpeljati v čudovit vstop v svet starševstva. Srečamo se tudi s praktičnimi in teoretičnimi strokovnimi izobraževalnimi delavnicami celostnega razvoja in potreb dojenčka, tehnikami povezovanja in oblik navezanosti starš-otrok ter z  ostalimi izzivi starševstva.

 

Za odrasle izvajam različna strokovna predavanja, izobraževanja in praktične delavnice. Na vseh dobijo veliko koristnih informacij in praktičnih nasvetov ter se poučijo o strokovnih dejstvih pozitivnih učinkov ustrezne prehrane, gibanja in relaksacije. Poleg tega, da udeležence delavnic spodbujam k zdravemu življenjskemu slogu, jim skušam zagotavljati tudi podporno okolje in prijetno vzdušje. S tem pa  prinašam tudi psihosocialno korist, saj sklepajo nova poznanstva in prijateljstva ter se družijo.

 

Organiziram tudi delavnice akrojoge in plesne delavnice različnih zvrsti plesa.

 

  • IZZVEN CENTRA

Izobraževanja in predavanja o pomenu zdrave in ustrezne prehrane ter posebnih prehranskih potreb, alternativnem načinu prehranjevanja, varni telesni dejavnosti in vadbi ter o duševnem zdravju v posameznih življenjskih obdobjih (obdobje dojenčka, otrok in mladostnikov, nosečnost, poporodno obdobje, obdobje odraslih, menopavzno obdobje, obdobje starostnikov) in različnih populacijskih skupin (športniki, delavci) izvajam tudi na terenu.

 

Za podjetja, javne zavode, ustanove in organizacije pripravljam strokovna izobraževanja o ergonomiji in ustrezni prehrani za aktivno delovno populacijo na delovnem mestu.

 

Tudi na področju ergonomije svetujem. Izobražujem delovno aktivno populacijo o ergonomiji sedenja, o pomenu in priporočilih gibanja, o priporočljivem prekinjanju dolgotrajnega sedenja, o pozitivnih učinkih aktivnih odmorov med delovnim časom.

Vas zanima več o zdravi prehrani na delovnem mestu?

Tudi o tem izobražujem aktivno populacijo. O režimu prehrane, o načrtovanju uravnoteženega obroka, o izboru zdravih živil in izdelkov. Zaposleni pridobijo znanje o prehodu na bolj zdrav način prehranjevalnih navad z organizacijo ritma prehranjevanja in enakomerno porazdeljenih ter energijsko-hranilnih dnevnih obrokov. Večji poudarek je namreč potrebno dati tudi kakovostnemu obroku na delovnem mestu; ta mora biti energijsko prilagojen vrsti dela, ki ga ljudje opravljajo. Kako pomembna je zdrava hrana tudi na delovnem mestu, pove že dejstvo, da hrana vpliva na sposobnost mišljenja, večjo koncentracijo in na dobro počutje. To pa omogoča učinkovito, uspešno in produktivno storilnost v delovni organizaciji.

 

V vrtcih in šolah organiziram teoretično-praktične delavnice, namenjene otrokom, o zdravi prehrani otrok skozi igro.

Bi v vzgojno-izobraževalnih zavodih vpeljali program o seznanjanju pomena zdrave prehrane na igriv način?

Otroke izobražujem  o kakovostni in kvalitetni prehrani ter jih spodbujam k zdravim prehranjevalnim navadam skozi ustvarjalne igre. Seznanjam jih z zdravim izborom živil, ki so hranilno bogata in jim povem, katera živila odsvetujemo, saj so hranilno revnejša. Ozaveščam jih o ustreznosti prehrane, ki je skladna s prehranskimi smernicami za otroke in seznanjam z dnevno porazdelitvijo živil v obliki prehranske piramide, ki jo ponazorim z uporabo prehranskih modelov. V programu učim razvrščanje živil na večje prehranske skupine in delitev živil znotraj teh ter seznanjam z hranilno sestavo posameznega živila. Ozaveščam tudi o alergijah ali intolerancah in prisotnostih alergenov v živilih ter jih slikovno seznanjam z označbami, ki označujejo alergene v izdelkih. Učim jih prepoznati živila in proizvode, ki vsebujejo morebitne alergene. Pozornost posvečam tudi ustvarjanju uravnoteženega obroka z modeli živilskih izdelkov na krožniku; uravnoteženost namreč pogojuje zdrav izbor, količina posameznega živila in optimalna porazdelitev deleža makrohranil. Skozi celoten program razvijam pozitiven odnos do zdravega prehranjevanja, krepim prepoznavanje živil, podpiram kulturo prehranjevanja in spodbujam zdrav življenjski slog. Že otroci naj izvedo, da zdrava prehrana omogoča zdrav razvoj in pomaga k miselnim sposobnostim, večji motivaciji, pozornosti, raziskovanju in želji po sodelovanju. Seveda pa z zdravo prehrano v otroštvu vplivamo na oblikovanje prehranskih navad, kar je ključnega pomena za prihodnost otrok.

 

 

Za različne zavode, ustanove in javne obrate načrtujem in pripravljam optimalne jedilnike, ki ustrezajo energijsko-hranilnim zahtevam uporabnikov na podlagi razpoložljive opreme in sredstev. Vključujem tudi posebno oblikovane jedilnike in načine prehrane, ki so skladni z individualnimi prehranskimi potrebami oz. cilji.

 

Za različna društva – društvo sladkornih bolnikov, društvo bolnikov z osteoporozo, društvo za zdravje srca in ožilja, društvo upokojencev – ponujam: predavanje o bolezenskemu stanju z vidika telesne aktivnosti in fizioterapije in predavanje o ustrezni prehrani in prehranski podpori pri tovrstih obolenjih.