Za nosečnice, poporodnice, otroke, športnike, starostnike ali kronične bolnike

Za različne zavode, klube, ustanove in javne obrate načrtujem in pripravljam optimalne jedilnike, ki ustrezajo energijsko-hranilnim zahtevam uporabnikov na podlagi razpoložljive opreme in sredstev. Vključujem tudi posebno oblikovane jedilnike in načine prehrane, ki so skladni z individualnimi prehranskimi potrebami oz. cilji.

V vrtcih in šolah organiziram teoretično-praktične delavnice, namenjene otrokom, o zdravi prehrani otrok skozi igro.

Delavnice dietetike vodim tudi v svojem Mediwa centru, kjer lahko sprejmemo manjšo skupino in prisluhnete delavnici kar tukaj. Lahko pa seveda pridem tudi k vam na sedež vaše organizacije.

 

Bi v vzgojno-izobraževalnih zavodih vpeljali program o seznanjanju pomena zdrave prehrane na igriv način?

Otroke izobražujem o kakovostni in kvalitetni prehrani ter jih spodbujam k zdravim prehranjevalnim navadam skozi ustvarjalne igre. Seznanjam jih z zdravim izborom živil, ki so hranilno bogata in jim povem, katera živila odsvetujemo, saj so hranilno revnejša. Ozaveščam jih o ustreznosti prehrane, ki je skladna s prehranskimi smernicami za otroke in seznanjam z dnevno porazdelitvijo živil v obliki prehranske piramide, ki jo ponazorim z uporabo prehranskih modelov.

V programu učim razvrščanje živil na večje prehranske skupine in delitev živil znotraj teh ter seznanjam z hranilno sestavo posameznega živila. Ozaveščam tudi o alergijah ali intolerancah in prisotnostih alergenov v živilih ter jih slikovno seznanjam z označbami, ki označujejo alergene v izdelkih.

Učim jih prepoznati živila in proizvode, ki vsebujejo morebitne alergene. Pozornost posvečam tudi ustvarjanju uravnoteženega obroka z modeli živilskih izdelkov na krožniku; uravnoteženost namreč pogojuje zdrav izbor, količina posameznega živila in optimalna porazdelitev deleža makrohranil.

Skozi celoten program razvijam pozitiven odnos do zdravega prehranjevanja, krepim prepoznavanje živil, podpiram kulturo prehranjevanja in spodbujam zdrav življenjski slog. Že otroci naj izvedo, da zdrava prehrana omogoča zdrav razvoj in pomaga k miselnim sposobnostim, večji motivaciji, pozornosti, raziskovanju in želji po sodelovanju. Seveda pa z zdravo prehrano v otroštvu vplivamo na oblikovanje prehranskih navad, kar je ključnega pomena za prihodnost otrok.

 


Spadate med kronične bolnike?

Za različna društva – društvo sladkornih bolnikov, društvo bolnikov z osteoporozo, društvo za zdravje srca in ožilja, društvo upokojencev – ponujam: predavanje o bolezenskemu stanju z vidika telesne aktivnosti in fizioterapije in predavanje o ustrezni prehrani in prehranski podpori pri tovrstih obolenjih.

Dejstva

  • lastnost 1

  • lastnost 2

  • lastnost 3