Ana Ercegovič Rot, mag. lab. biomedicine

You are here:

Iva Weingerl je Usposobljena za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela in se za najbolj optimalne rezulatate z največjim veseljem posvetuje tudi z drugimi sodelujočimi strokovnjaki. Tuje pa ji ni niti predavanje in sodelovanje na domačih, kot tudi mednarodnih kongresih s področja fizioterapije in dietetike. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da je Iva tudi zelo simpatična in prijetna, tako za osebno, kot profesionalno sodelovanje.”