Dietetika

Prilagojena prehrana

V centru nudimo prehranski posvet, ki pomeni ustrezno prehransko obravnavo posameznika glede na strokovna izhodišča klinične prehrane. Prehranska obravnava zajema prehranski pregled in oceno prehranskega stanja, ki jo omogočijo prehranske, presnovne in funkcijske spremenljivke.

 

Za oceno prehranskega stanja uporabljamo 3-dnevni prehranski dnevnik, na podlagi katerega ugotovimo vzorec posameznikovega prehranjevanja in kateri predstavlja metodo za oceno prehranskega vnosa, s katerim izboljšamo prehranski status posameznika.

 

Pri procesu prehranske obravnave za meritev sestave in funkcije telesa uporabljamo metodo bioelektrične impedančne analize (BIA), ki je odločilna za oceno prehranskega stanja. BIA določi maso in delež maščobne mase (MM), maso in delež mišične mase (PTM), delež celokupne vode, stopnjo bazalne presnove, energijske potrebe glede na telesno aktivnost, fazni kot, indeks telesne mase (ITM), indeks maščobne mase (IMM) in indeks puste telesne mase (IPTM). Prehranska obravnava bo omogočila izdelavo prilagojenega, individualnega prehranskega načrta, ki omogoči primeren energijski in hranilni vnos.

Mediwa center obravnava:

 • nosečnice in doječe matere
 • rekreativne in vrhunske športnike
 • redukcija telesne mase
 • podhranjenost
 • težave z intoleranco na hrano
 • prirojene presnovne težave
 • kronične črevesne bolezni
 • sindrom razdražljivega črevesa
 • ledvične bolezni
 • sladkorna bolezen

 

 

Prehranski posvet obsega:

  1. Prehranska obravnava
   • Prehranski pregled, ki vključuje prehransko, zdravstveno in socialno anamnezo ter opredelite stopnje prehranskega tveganja
   • Načrtovanje usmerjene prehranske oskrbe, glede na želje, zmožnosti in potrebe posameznika
   • Merjenje sestave telesa in seznanitev s prehranskim dnevnikom

  2. Prehranska obravnavo
   • Ocena hranilnega in energijskega vnosa prehrane na podlagi analize 3-dnevnega prehranskega dnevnik
   • Določitev prehranskega stanja na podlagi analize meritev telesne sestave
   • Ocena prehranskega stanja in izdelava prehranskega načrta
   • Po potrebi svetovanje glede ustrezne izbire telesne dejavnosti na podlagi fizioterapevtskeg pregleda, ki temelji na osnovi ocene telesnega stanja posameznika in zdravstvene diagnozo

  3. Nadaljnje obravnave za evalvacijo prehranske strategije
   • Podpora in motivacija
   • Sledenje prehranjevanja in morebitne prilagoditve
   • Ponovne meritve sestave telesa za pregled izboljšav/stanja/oz.učinkovitosti

KORISTI PROGRAMA DIETETIKA:

 • Uravnotežen energijski in hranilni vnos prehrane
 • Učenje zdravih prehranjevalnih navad in podpora pri izvajanju sprememb
 • Spoznavanje primerne izbire hrane
 • Redukcija in vzdrževanje telesne mase
 • Preprečevanje oz. zmanjšanje nastanka različnih vrst bolezni
 • Zaviranje procesov nadaljnjega razvoja že obstoječih bolezenskih stanj
 • Krepitev zdravja in povečana življenjska energija

*v sodelovanju z Evo Peklaj