Mediwa center

Dihajmo življenje skozi harmonijo našega telesa!

Spodbujati posameznike, da zaživijo ves potencial, da se bolj zavedajo uporabnosti svojih teles, da ponovno vzpostavijo ali pa povečajo sposobnosti in zmogljivosti telesa, je tisto, kar me od nekdaj žene naprej in je skozi moje akademsko izobraževanje preraslo v  življenjsko poslanstvo. Ozavestiti in pomagati ljudem, da izboljšajo telesno sestavo in delovanje svojega celotnega telesa v vseh razvojnih in starostnih obdobjih.

S tem ciljem sem ustanovila Mediwo, center za zgodnji razvoj, rehabilitacijo in krepitev psihofizičnega zdravja. V njem ljudi obravnavam z vidika zdravstva strokovno, z drugega vidika pa celovito. Zato do prav vsakega pristopam z biopsihosociološkim modelom in s ciljem ponovnega ustvarjanja harmonije njegovega telesa.

Vsako življenje se začne v maternici, to je »magični« prostor za novo rojstvo, ki nudi naravno okolje. Tukaj se razvija in iz nje se rodi v nov svet. Zato je pomembno, da je to okolje zdravo in da so v njem dobri pogoji za rast, kar lahko zagotavljamo s kakovostnim življenjskim slogom med nosečnostjo in po porodu, še bolje pa že pred zanositvijo. Kakovosten slog življenja vključuje dobro prehransko strategijo, redno in varno telesno aktivnost ter dobro psihično počutje. Zato sem v osrčje delovanja centra postavila celostno obravnavo nosečnic, porodnic in dojenčkov: »To je moj »baby«, osnovna ideja, osnovna matična celica centra, iz katere se je razvilo prav vse.

Mediwa center

Prehrana v času nosečnosti

Prehrana v času nosečnosti vpliva ne le na zdravje nosečnice in rast ter razvoj dojenčka ter na potek nosečnosti, ampak ima vpliv tudi na kasnejša razvojna obdobja otroka. Prehranski dejavniki nosečnice so namreč vpleteni v fetalno programiranje in vplivajo na poznejše zdravje otroka; a ne le to, vpliv imajo celo na vse generacije potomcev.

V obdobju dojenja in prvem letu življenja z privzgajanjem zdravih prehranskih navad in oblikovanjem otrokovih prehranskih vzorcev starši vplivajo na dolgoročno zdravje, na zdravje v njegovi odrasli dobi; zmanjšamo lahko tudi tveganje za nastanek metaboličnih motenj in mnogih kroničnih nenalezljivih bolezni. Zato je v Mediwi storitev z naslovom »Strokovni prehranski posvet v nosečnosti in po porodu«, ob tem pa številne delavnice na to temo.

Mediwa center

Redna, ustrezna in varna telesna aktivnost v nosečnosti in po porodu

Redna, ustrezna in varna telesna aktivnost v nosečnosti in po porodu krepi delovanje srčno-žilnega, dihalnega in mišično-skeletnega sistema. V nosečnosti gibanje prispeva k nadzorovanju naraščanja telesne teže, k vzdrževanju telesne pripravljenosti, k pozitivnemu odnosu do spreminjanja telesa, k izboljšanju psihofizičnega stanja in k zdravemu nevrološkemu razvoju otroka. Gibanje lahko omili ali celo prepreči tudi značilne nosečniške težave, kot so zaprtost, nespečnost, pojav krčev in utrujenost. Preprečuje bolezni v nosečnosti, pripomore k zmanjšanju zapletov pri porodu in še in še pozitivnih učinkov bi lahko našteli.

Le ustrezna vadba po porodu postopno vzpostavlja funkcijo mišic, ki so med nosečnostjo in porodom oslabele, ne povzroča prekomerne obremenitve na sklepe, medenično dno in trebušno votlino ali drugih nelagodij. Omogoča hitrejše in kvalitetno okrevanje po porodu in funkcionalnost telesa, kar ima dolgoročen pozitiven učinek na mišično-skeletni sistem in kakovost življenja vnaprej. Poleg tega, da telesna dejavnost pozitivno vpliva na zdravje nosečnice, pa ima tudi ta učinek, da kasneje, ko je mama, lažje in bolj zadovoljeno skrbi za dojenčka in vse njegove potrebe.

Zato sem v centru osnovala vadbe, da poleg krepitve telesa spodbujajo tudi ravnovesje v čutenju gibanja in dihanja, da bi se začele zavedati telesa, prepoznavati in razumeti njegova sporočila in zadovoljevati njegove – torej svoje – potrebe.  V centru imam pripravljene »Vadba v času nosečnosti«, »Poporodna vadba« in »Poporodna vadba z dojenčki« ter številne delavnice o pomenu gibanja v nosečnosti, obdobju po poroda in v zgodnjem obdobju dojenčka.

Mediwa center

Zdravje mišično-skeletnega in limfnega sistema v nosečnosti in po porodu

Nosečnost in porod spremenita telo, kar lahko privede do težav in posledic, kot so motnje cirkulacij (krčne žile, hemeroidi, mišični krči) in otekanje delov telesa, pojav nosečnostnih strij in celulita, brazgotine po carskem rezu, poškodbe ali prerez presredka in disfunkcija mišic medeničnega dna, kar je lahko vzrok za urinsko inkontinenco, v najslabšem primeru se lahko pojavijo tudi zdrsi medeničnih organov.

Med nosečnostjo in po porodu lahko pride tudi do patološkega razmika sramnične zrasti, prekomernega razmika preme trebušne mišice, bolečin v ledvenem delu hrbtenice ali v medeničnem obroču. Če ta stanja niso pravočasno strokovno obravnavana in zdravljena, lahko povzročijo resne zaplete in kasnejše težave. Nezdravljene mišično-skeletne težave so vzrok bolečin in fizičnih omejitev, kar je lahko ovira pri negi otroka. To pa privede do duševnih sprememb in je pogosto vzrok negativnega čustvenega odziva, socialne izolacije, občutka krivde, jeze ali frustracije pri mami in vpliva na psihično stanje ter čustven razvoj dojenčka.

Otrok je seveda največja skrb, a se mu lažje spodbuja optimalen telesni, zaznavni, čustveni in socialni razvoj, če starši – predvsem mama – skrbijo za svoje zdravje. Zato je v Mediwi za zdravljenje omogočena individualna strokovna mišično-skeletna terapevtska obravnava v času nosečnosti in individualna mišično-skeletna terapevtska obravnava po porodu; pa limfterapija, masaža za nosečnice, zdravilna tehnika Bownova terapija in tudi skupinske terapevtske nosečniške vadbe ter skupinska terapevtska poporodna vadba.

Mediwa center

Duševno zdravje nosečnic in po porodu

Na zdrav potek nosečnosti in izid poroda pa zelo vpliva tudi duševno zdravje, torej psihično stanje nosečnice. Vse, kar čuti nosečnica, čuti tudi dojenček v njej. Stres mame – ki se povečuje s strahom in zaskrbljenostjo, kako bo z nego dojenčka, pa s strahom pred porodom,  duševne in socialne stiske, spremenjena samopodoba, stres na delovnem in v zasebnem življenju ter v odnosih s partnerjem (čustvena napetost) – vpliva na razvoj dojenčka.

Mame v dobrem psihičnem stanju, ki so čustveno stabilne, že med nosečnostjo navežejo dober stik z otrokom in ustvarijo posebno vez, tisto neopisljivo energijo, ki mamo in otroka za vedno poveže. Če je mama v sebi pomirjena, sproščena, samozavestna in sama sebi zaupa, to dojenček začuti in se tudi on bolje razvija.

Z osredotočenostjo ter poglabljanjem vase, z zaznavanjem in sprejemanjem svojih občutkov razvijamo zavedanje telesa, ki rojeva pozitiven odnos do sebe in prebuja našo notranjo moč ter samozaupanje. S tem prispevamo k boljšemu nadzoru nad svojim telesom in umom, preko tega pa k večjemu nadzoru nad potekom poroda. Odpravljamo tudi strah pred porodom, porodno bolečino in povečamo zaupanje ter se prepuščamo toku sile rojevanja oziroma instinktu, da ta sledi dražljajem telesa med porodom.

Tako se lahko zgodi čudovita porodna izkušnja, kar ni nepomembno, saj se med rojstvom v otroku ustvarjajo najbolj intenzivni občutki in najgloblji vzorci, ki se vtisnejo v njegov telesni in duševni spomin. Ti vzorci se sicer oblikujejo že ves čas nosečnosti, toda rojstvo je tisti prvi vtis, ki otroka zaznamuje za vse življenje in dejansko drži, da način poroda vpliva na njegovo dozorevanje živčnega sistema in na njegov razvoj.

Zato so dobri občutki, samozaupanje, »odprtost« znotraj sebe v času nosečnosti in med porodom najboljša možna popotnica za otroka. Zato sem v centru omogočila »relaksacijske vadbe za nosečnice«, »masažo nosečnic« in številne delavnice v sodelovanju tudi z drugimi strokovnjaki na temo duševnega zdravja in relaksacij v obdobju nosečnosti in vpliva tega na porod, ter tudi o učinkovitih pripravah na čudovit porod.

Po porodu kar občuti in kakor se počuti mama, tako se počuti in to občuti tudi otrok. Z dotiki, ki so najbolj neposreden način komunikacije in primarna oblika povezovanja, mama otroku pošilja sporočila, preko katerih zaznava sebe in spoznava svet. Neverbalna komunikacija z dojenčkom je najbolj naravna in pomembno pogojuje njegov gibalni, čustveni, zaznavni in miselni razvoj. Razvojni koncept pedokinetike® ponuja optimalne razvojne funkcionalne prijeme, poimenovane RFP. Z njimi z dojenčkom navežemo kakovosten stik skozi vsakdanje udejanjanje, njihov namen pa je omogočiti učinkovito rast in ravoj nevro-mišičnih povezav oziroma aktiviranje njegovega izvornega gibanja. RFP so pomembni, ker nudijo razviti dane razvojne kapacitete v polni meri, te pa se kasneje, v odrasli dobi izražajo kot celostno dojemanje sebe, funkcionalno izražanje in interakcija z okoljem. Z RFP vplivamo na optimalno zorenje živčno-mišičnega sistema in s tem na kakovosten gibalni, zaznavni, psihosomatski in socialni razvoj. To je osnova, iz katere dojenček gradi in integrira zaznave v lastnem življenju, s tem pa razvija občutek notranje varnosti in avtentičnosti.

Z neverbalno komunikacijo in medosebnimi odnosi, ki jih otrok doživlja v najzgodnejšem obdobju prvih dveh let svojega življenja, se začnejo graditi osnovne matrice, ki se vtisnejo v mrežo senzornih, motornih in čustvenih zaznav in se shranijo v telesnem spominu. Gre za nezavedni del, ki oblikuje notranji jaz, ta pa se izraža v odnosih vse življenje.

Mediwa center

Za zdrav zgodnji razvoj otrok

Stik oziroma uglašenost starša in otroka je zelo pomemben za njegov zdrav celostni razvoj in za oblikovanje trdnih in zdravih bioloških, spoznavnih in čustvenih vezi med njima. Zato v centru nudim celosten razvoj dojenčka z individualnimi ali skupinskimi učnimi lekcijami pedokinetike®; obenem sem razvila edinstveno varno poporodno vadbo z dojenčki, ki vključuje RFP pedokinetike®, kar temelji na čutnem gibanju z dojenčkom glede na upoštevanje njegovih razvojnih potreb.

Ponujam tudi zdravilno terapijo za dojenčke – »Bownovo terapijo« – in tehnike povezovanja z otrokom preko masaže-»masaža za dojenčke«. Organiziram in izvajam, tudi v sodelovanju s strokovnimi partnerji  delavnice o negovanju otroka, o celostnem razvoju dojenčka, o povezovanju z njim, o starševski vlogi in drugih izzivih materinstva.

Mediwa center

Terapije za zdravje vseh ljudi

Moja želja in vizija je bila, da na enem mestu razvijem celostni pristop in obravnavo nosečnosti in poporodnega obdobja, s katerim že preventivno, seveda pa tudi kurativno izboljšamo telesno pripravljenost, duševno zdravje, izboljšamo prehrano, zdravje nosečnice in otroka, pozitivno vplivamo na potek in izid nosečnosti, na porod in čas po njem ter na celostni, zdrav razvoj otroka. Rada se pošalim in rečem » Kar sadimo, to vzklije ». S tem namenom  sem  razvila to ponudbo centra, nadaljevala »naravno« pot ter prenesla in razširila idejo na vso populacijo, vse starostne skupine in vsa življenjska obdobja.

 

Zato izvajam terapije za zdravje vseh ljudi. Ta obravnava mišično-skeletna obolenja in uro-ginekološke težave pri ženskah-terapija za zdravje žensk, nevroterapijo pri nevroloških obolenjih, kinezioterapijo, masažo, limfterapijo, Bownovo terapijo, splošne in terapevtske skupinske vadbe, relaksacijske vadbe in nenazanje prehransko svetovanje-posvet. Dobro prehransko stanje, dobra telesna pripravljenost in dobro psihično počutje namreč zagotavljajo kakovost življenja v vseh starostnih obdobjih in pri različnih funkcionalnih stanjih v različnih življenjskih obdobjih. Prvi namen in cilj mojega strokovnega dela pa je: »Spodbujati ljudi k redni telesni in duševni rekreaciji z ustrezno prehransko podporo – tako na preventivni kot terapevtski ravni.«

Vzrok za telesno nedejavnost so pogosto fizične omejitve, ki so posledia zdravstvenih težav, zato sem na osnovi širokega znanja in izkušenj iz različnih ved, ki sem jih pridobila  – in jih še vedno dobivam – snujem specialne rehabilitacijske vadbe, ki ljudem z različnimi patološkimi stanji omogočajo krepitev zdravja in telesnih zmogljivosti, a na varen način. Verjamem, da sta gibanje in redna telesna aktivnost najboljša terapija, ki sta obenem preventiva, predvsem pa  neprecenljiva naložba za dolgoročno zagotavljanje zdravja, dobrega psihofizičnega počutja in vitalnosti.

Že od nekdaj prisegam na individualni pristop, menim, da vsaka oblika vadbe ni primerna za vsakogar, je pa moj cilj, da pomagam vsakemu najti način, kako z aktivnostjo varno okrepiti zdravje in funkcionalnost telesa, da se bo v njem dobro počutil.

Bistvo celostne strokovne zdravstvene obravnave, ki jo izvajam v centru Mediwa pa je, da ljudje začutjo harmonijo svojega telesa. Da se naučijo, kako preko gibanja razviti in okrepiti zavedanje telesa, mu prisluhniti in zadovoljevati njegove potrebe: »Kako se napolniti z novo energijo, doseči notranji mir ne glede na zunanje okoliščine, kako odkriti občutke globoke ljubezni in sprejemanja; do sebe in do drugih. Torej, kako živeti uravnoteženo in ustvarjalno življenje, polno pristnosti.«

S tem ciljem spodbujam ljudi, da dovolijo svoji nevednosti, da sledi modrosti nezavednega in tako stopijo na pot optimalne kakovosti življenja. Želim, da uporabniki storitev centra začutijo prijetnost v gibanju in lahkotnost v naporu, da spoznajo, da »nemogoče« lahko postane mogoče, predvsem pa, da spoznajo, da so gibanje, prehrana in psihofizična sprostitev najpomembnejši dejavniki dobrega fizičnega počutja in osebnega zadovoljstva. Predvsem pa najboljši način za zavedanje in spoznavanje samega sebe.

 

Moje misel je: »Ko vse uskladimo in najdemo ravnovesje v telesu, začnemo dihati življenje v harmoniji s svojim telesom.«