IVA WEINGERL

V sestavljanju celovitega mozaika

“Nenehno težim k povezovanju obeh polovic naših možganov – od racionalnega k ustvarjalnemu in obratno.”

Sem ustanoviteljica in direktorica Mediwa centra. Sem magistrica klinične prehrane, diplomirana fizioterapevtka, diplomirana sanitarna inženirka, limfterapevtka in avtorizirana pripravnica pedokinetike® .

Sem tudi članica Združenja fizioterapevtov Slovenije, sekcije fizioterapevtov za zdravje žensk, Slovenskega združenja za limfedem, Slovenskega združenja za klinično prehrano in tudi Evropskega združenja za klinično prehrano in metabolizem (ESPEN).

Prikaži več >

“Zgodbo pišem z radovednostjo.”

Sem v radovedni negotovosti, ki mi dovoli pisati mojo zgodbo. Radovednost namreč odpira prostor za primarno raziskovanje, za trenutke srečanja, premike in prostore skupnega gibanja. »Kaj lahko in kako?« sta vprašanji, ki sta zame ključni in, seveda, kakšen ples bom zaplesala v naslednjih trenutkih.

Prikaži več >

“Ko se nam stabilnost poruši, je bistveno le, kako odreagiramo.”

Rada imam ples skupnega gibanja in pridruževanja ter soustvarjanja in uglaševanja z ljudmi. Vzdrževanje ravnovesja je zame kot valovanje morja; valovi so majhni ali veliki, odvisni od vetra. To, kako mu kljubujejo, pa je odvisno od njih samih, njihove moči, vztrajnosti in motivacije; torej od nas samih: kako se znamo prilagajati, kako smo močni in kako delujemo, ko »zapiha veter«. Moje življenje je dejansko ples konstantnega rušenja stabilnosti in vzpostavljanje novega ravnotežja, kar zame pomeni premik in mi daje prostor za uresničenje novih kreacij ter možnost, da zaživijo podzavestne želje.

Prikaži več >

“Telo je naš čudovit dom.”

V telesu živimo, je naš dom, skozi njega zaznavamo, čutimo, se odzivamo in delujemo. Skozi telo komuniciramo. Od gibanja smo odvisni, kaj in kako zaznavamo, nam določa telo. In hkrati je gibanje odvisno od našega čutenja in mišljenja. Tisto, kar čutimo in razumemo, preko giba tudi izražamo; notranje nas oblikuje in se izkazuje tudi navzven.

 

“Moje strasti so prerasle v moj poklic.”

Življenje me je popeljalo na neverjetno navdihujočo raziskovalno pot in dobila sem vizijo centra, ki temelji na mojem osebnem življenjskem vodilu in želji po nenehnem učenju. Vizija me vodi v želeno smer, zanjo pa sem uporabila celostno znanje in številne izkušnje. Majhni koraki, ki so bili potrebni na moji poti, so počasi, a uspešno sestavljali stvari. Koščki sestavljanke so se oblikovali v celovitejšo sliko, v nov mozaik. Tako se je rodil center, osnovan na holističnem razumevanju človeka kot harmonične celote in ki deluje na interdisciplinarni ravni in biopsihosocialnem pristopu.

Prikaži več >

“V telesu mir in hkrati moč.”

Moje vadbe so varne in načrtovane za krepitev zdravja. Vanje vpletam filozofijo joge in elemente pilatesa ter jih združujem s sprostitvenimi tehnikami in psihoterapevtskimi metodami. Tako lahko rečemo tudi, da imajo komponente v fascialno tkivo usmerjene vadbe. Pri oblikovanju vadb dajem poudarek na zavedanju telesa, kontroli dihanja in občutkov v telesu.

Zaznavanje telesa je po mojem mnenju tesno povezano z dihanjem, zato so vadbe osnovane na skladnosti vdiha in izdiha in omogočajo razvijanje vzorcev notranje energije ter mentalnih in emocionalnih procesov. Bistvo je, da se odpremo čutenju znotraj sebe in dejanja dvignemo na raven zavedanja; da začutimo harmonijo svojega telesa. Z namenom lahkotnega in svobodnega delovanja v svojem telesu.

Prikaži več >

“Pravi ključ.”

Moja velika želja je, da bi se čim več ljudi počutilo notranje izpolnjeno. Vsi imamo to v sebi, le pravi ključ je treba najti, da se odpre. Ko sami sebe začutimo, si moramo samo še slediti. Temu, kar nas osrečuje in notranje hrani. Svoboden um, svobodna hrbtenica, čutenje globoke ljubezni, sprejemanja in notranje mirnosti – ne glede na zunanje okoliščine. Živeti uravnoteženo in ustvarjalno življenje, polno pristnih odnosov je bistveno za zdravje. Za njegovo ohranitev ali povrnitev. Za to je včasih dovolj že kakovostno spanje, smeh, dobra družba ali doživljanje tega, kar nas razveseljuje, notranje bogati in zadovoljuje.

Prikaži več >

FIZIOTERAPIJA

Na področju fizioterapije me je zaznamovalo sodelovanje s predavateljico dr. Darijo Šćepanović, viš. fiziot., in Lidijo Žgur, dipl. fiziot.. Pod njunim mentorstvom sem na Ginekološki kliniki – UKC Ljubljana pridobivala specialno strokovno znanje in delovne izkušnje na področju specialne fizioterapije za zdravje žensk, ki obravnava uro-ginekološke  težave, motnje po ginekoloških operacijah in težave nosečnic pred porodom, med njim ter po njem.

V okviru konservativnega zdravljenja porodniških težav in motenj sem na Sekciji za zdravje žensk v sklopu SFZZ opravila tečaj prenatalne fizioterapije in pridobivala specialna znanja s področja fizioterapevtske obravnave žensk z mišično-skeletnimi obolenji, motnjami in težavami, kot so bolečina v medeničnem obroču, čezmeren razmik preme trebušne mišice, disfunkcije medeničnega dna, uhajanje urina, telesna šibkost, občutljivost presredka in podobno.

V okviru dodatnega strokovnega izpopolnjevanja na področju uro-ginekoloških težav in motenj sem pri britanskem združenju fizioterapevtov POGP opravila tečaj Physiotherapy assessment and management of female urinary dysfunction in sem se specializirala za konzervativno zdravljenje disfunkcije medeničnega dna, ki obravnava urinsko inkontinenco, zdrs medeničnih organov, medenične bolečine ali spolne motnje.

Prikaži več >

DIETETIKA

Znanje in izkušnje, ki sem je pridobivala med študijem fizioterapije, so krepile moje zavedanje o pomembnosti fleksibilnosti in zmogljivosti telesa, ki najpomembneje pogojuje dobro psihofizično počutje, študij dietetike pa me je seznanil s pomenom prehranske podpore pri tem.

Naučila sem se, da le primeren vnos ustreznih hranil ob pravem času zagotavlja telesu optimalno energetsko podporo za različne aktivnosti oziroma napore in da prispeva k hitrejši regeneraciji po njih. Obenem pa redna telesna aktivnost in dobra prehranska strategija pomembno zmanjšujeta tveganje za nastanek poškodb in razvoj nekaterih zdravstvenih stanj oziroma obolenj.

V času podiplomskega študija sem pod strokovnim vodstvom dr. Nade Rotovnik Kozjek, dr. doc., in Eve Peklaj, univ. dipl. živ. teh., klin. diet., raziskovala prehranske dejavnike, ki prispevajo k zdravju in dobremu počutju pri različnih zdravstvenih stanjih redno telesno aktivnih starostnikov.

Prikaži več >

 

Na Diabetološkem oddelku-UKC Ljubljana sem pod mentorstvom dr. Marjete Tomažič, dr. med. in Melite Cajhen, prof. zdr. vzg., univ. dipl. teol.,  pridobivala specialna znanja o sladkorni bolezni (tipa I, tipa II in nosečniško sladkorno bolezen), oziroma spoznavala in izvajala specifične prehranske ukrepe za obravnavo bolnikov s sladkorno boleznijo.

Prikaži več >

V okviru študija in dodatnih izobraževanj sem pridobila tudi specialna znanja o splošni prehrani v času nosečnosti in po porodu, posebej o prehrani nosečih športnic. Danes tako izvajam prehranske preglede, ki omogočajo oceno prehranskega stanja nosečnic (zdravih, sladkornih bolnic in aktivnih športnic) ter porodnic, njihove prehranske ogroženosti, energijsko-hranilnih potreb in ustreznosti prehrane. Sem predavateljica za prehrano v nosečnosti na tečaju Varne vadbe v nosečnosti, ki ga organizira in izvaja Sekcija fizioterapevtov za zdravje žensk.

PEDOKINETIKA ®

Skozi študij Pedokinetike®, ki obravnava gibalni razvoj dojenčkov in otrok, sem v centru Zdravo gibanje pod mentorstvom Andreje Semolič,  prof. šp. vzg., učiteljice Feldenkrais metode® ter ustanoviteljice in idejne utemeljiteljice Pedokinetike®, nenehno spoznavala, da z našim gibanjem in ravnanjem pomembno vplivamo na celostni razvoj otroka.

Vsak dotik je namreč sporočilo, ki sproži čustvene, miselne in fizične reakcije, te pa aktivirajo otrokove razvojne kapacitete, psihofizične sposobnosti oziroma dani potencial, pogojujejo njegov občutek varnosti in določajo vzorce njegovega delovanja v življenju.

Prikaži več >

SANITARNO INŽENIRSTVO

Med študijem sanitarnega inženirstva sem se strokovno izobrazila tudi na higiensko-tehničnem področju (obvladovanje higienskih procesov v delovnem in bivalnem okolju) in zdravstveno-ekološkem področju (varovanje človekovega zdravja pred škodljivimi vplivi iz okolja in varovanje okolja pred škodljivimi posegi človeka vanj).

Strokovno prakso sem opravljala v javnem podjetju za ravnanje z odpadki Cerop Puconci, na Zdravstvenem inšpektoratu v območni enoti Murska Sobota, v Zavodu za zdravstveno varstvo Murska Sobota in v Vrtcu Murska sobota.

Delo v teh ustanovah mi je omogočilo spoznanje, kako higienske pogoje obravnavati celostno z vidika obvladovanja bioloških, kemijskih, fizikalnih, geografskih in družbenih dejavnikov tveganja za zdravje človeka ter kako ohraniti kvalitetno življenjsko okolje, da preprečimo škodljive vplive tega na zdravje človeka.

REFERENCE

Strokovni seminarji, izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja
 • Novi pristopi k vzdržljivostnemu treningu: intenzivnost in periodizacija makronutrientov (UP Fakulteta za vede o zdravju, Izola, 2/2020)
 • Fizioterapevtska obravnava za zdravje žensk-strokovno srečanje (Sekcija fizioterapevtov za zdravje žensk, Ljubljana, 12/2019)
 • Izpostavljenost toksičnim snovem v okolju in vplivi na zdravje: humani biomonitoring (UP Fakulteta za vede o zdravju, Koper, 12/2019)
 • Zlata petdeseta (Zbornik prispevkov 3.spominskega strokovnega sestanka , Slovensko menopavzno društvo, Ljubljana 11/2019)
 • ŠOLA diagnostike in sodobnega zdravljenja v ginekologji in nosečnosti 2019 (Slovensko menopavzno društvo in Združenje za ambulantno ginekologijo –SZD, 10/2019)
 • Urinska inkontinenca in pogoste težave v nosečnosti (8. simpozij Združenja za ambulantno ginekologijo – Sekcija za zdravje žensk, 6/2019)
 • Osvežilni tečaj po terapiji II in III. – recertifikacija (Dr. Vodder Academy International, Topolšica, 6/2019)
 • Razumevanje bolečine (Združenje fizioterapevtov Slovenije – Sekcija za manualno terapijo, Ljubljana, 11/2018).
 • Intro tečaj Fascial Fitness (Anatripsis, Ljubljana, 10/2018)
 • Idiopatska skolioza in telesna drža (Združenje fizioterapevtov Slovenije, Ankaran, 9/2018)
 • Delavnica hormonske joge (Ljubljana, 8/2018)
 • Učiteljski tečaj joge v skladu z mednarodnimi standardi Yoga Alliance (Nataraja joga studio, Ljubljana, 7/2018)
 • Tečaj SMS skolioza-Skoliosis theraphy (Fizioterapija Zrnec, Ljubljana, 4/2018)
 • Tečaj SMS nadaljevalni – SPS method – Prevention and treatment of back pain (Fizioterapija Zrnec, Ljubljana, 4/2018)
 • Tečaj Physiotheraphy assessment and managment of female urinary dysfunction (Pelvic obstetric and gynaecological physiotherapy, Scunthorpe, 3/2018)
 • Tečaj Prenatalna fizioterapija (Združenje fizioterapevtov Slovenije – Sekcija fizioterapevtov za zdravje žensk, Ljubljana, 1/2018)
 • Masaža dojenčkov-International association of infant massage (Mali migec, Ljubljana, 11/2017)
 • Strokovno izpopolnjevanje: Raznolikost telesne vadbe za promocijo zdravja z vidika fizioterapevta (Združenje fizioterapevtov Slovenije-Sekcija fizioterapevtov zasebnikov, Ljubljana, 9/2017)
 • Tečaj Stabilizacije hrbtenice in medenice (Združenje fizioterapevtov Slovenije-Sekcija fizioterapevtov za zdravje žensk, Ljubljana, 12/2016)
 • Tečaj SMS osnovni – SM-System- Prevention and treatment of back pain (Fizioterapija Zrnec, Ljubljana, 11/2016)
 • EmmTech (Fizioterapija Zrnec, 10/2016)
 • Manualna limfna drenaža po Dr. Voddru/Kombinirana dekongestivna terapija – terapija II in III (Dr. Vodder Academy International, Zreče, 5/2016)
 • Nadaljevalni tečaj manualne limfne drenaže po Dr. Voddru – Terapija I (Dr. Vodder Academy International , Ljubljana, 3/2016)
 • Osnovni tečaj manualne limfne drenaže po Dr. Voddru modul 1 (Dr. Vodder Academy International ,Ljubljana, 1/2016)
 • Tečaj zdrava hrbtenica (Fizioterapija Zrnec, 11/2015)
 • Tečaj Vodene vadbe (Fizioterapija Zrnec, 9/2015)
 • Tečaj Pilates (Fizioterapija Zrnec, 5/2015)
 • Tečaj varne vadbe v nosečnosti (Združenje fizioterapevtov Slovenije-Sekcija fizioterapevtov za zdravje žensk, 3/2015)
 • NEVROMIŠIČNI TAPING-NMT osnovni tečaj (MEDIŠPORT, 3/2013)
 • Znanost o športni prehrani – Iz znanosti v prakso (SpoznajPrehrano, 3/2019)
 • Novosti fizioterapevtske obravnave za zdravje žensk v Sloveniji (Sekcija fizioterapevtov Slovenije, 3/2019)
 • Zlata 50 (Slovensko menopavzno društvo, 11/2018)
 • Nadaljevalna menopavzna šola (Slovensko menopavzno društvo in združenje za ambulantno ginekologijo, Ljubljana, 10/2018)
 • Nevroestetika: pomen umetnosti pri vzgoji in razvoju otrok (Društvo Sinapsa, 9/2018)
 • Mednarodna konferenca Kontinenca (Inštitut EMONICUM, Ljubljana, 6/2018)
 • simpozij Urinska inkontinenca in aktualna ginekološka problematika (Združenje za ambulantno ginekologijo, Ljubljana, 6/2018)
 • Prehransko – dietetska obravnava otrok z motnjami hranjenja in zdravstveno vzgojno delo s starši (Pediatrična klinika, Ljubljana, 2/2018)
 • Predpisovanje kompresijskih oblačil za bolnike z limfedemom (Slovensko strokovno združenje za limfedem, Ljubljana, 12/2017)
 • Vpliv debelosti na žensko zdravje v reproduktivnem obdobju (Slovensko društvo za reproduktivno medicino, Ljubljana, 12/2017)
 • Strokovno srečanje LIMFEDEM-pristop in zdravljenje (SSZL, Ljubljana, 10/2016)
 • šola kontracepcije (Slovensko menopavzno društvo in Združenje za ambulantno ginekologijo, Ljubljana, 5/2016 )
 • Motorični razvoj otroka v prvem letu življenja: interdisciplinarni pristop (Društvo mladih pediatrov Slovenija, 4/2016)
 • »Kako jesti za dva«- posvet o klinični prehrani v nosečnosti (Projekt GourMED, Maribor, 11/2015)
 • Kongres fizioterapevtov Slovenije (Združenje fizioterapevtov Slovenije, Portorož, 10/2015)
 • Kongres o prehrani in športu (Projekt Gaster Felix, Ljubljana, 4/2015)
 • Seminar PROJEKTA PANGeA »VODENJE VADBE V GIBALNEM PARKU ZDRAVJA« (Projekt PANGeA, Koper, 12/2014)
 • Seminar PROJEKTA PANGeA »Funkcionalna vadba po zamenjavi kolka« ( Projekt PANGeA, Koper, 12/2014 )
Strokovna predavanja
 • 12. mednarodna znanstvena konferenca »Celostna obravnava pacienta« (Novo mesto 11/2022)
 • Mednarodna strokovna konferenca Smart Child Plus (Projekt Erasmus+, 4/2019)
 • Prehranski vnos in prehranski status aktivnih starostnikov. /7. mednarodna znanstvena konferenca ZA ČLOVEKA GRE: FUTURE FIT (Maribor, 3/2019)
 • Prehrana v nosečnosti. /Tečaj varne vadbe v nosečnosti (NIJZ, Ljubljana, 9/2018)
 • Pomembnost ustrezne prehrane pri vadbi mišic medeničnega dna. / Novosti fizioterapevtske obravnave za zdravje žensk v Sloveniji (Združenje fizioterapevtov Slovenije-Sekcija fizioterapevtov za zdravje žensk, 12/2017)
 • Prvi primer sodelovanja strokovnjaka za disfunkcijo medeničnega dna in prehrano-poročilo o primeru. /17. Kongres fizioterapevtov (Portorož, 10/2017)
 • Prehrana v nosečnosti. /Tečaj varne vadbe v nosečnosti (Ljubljana, 3/2019, 9/2018, 3/2017)
 • Fizioterapevtski vidik učinkov telesne vadbe po metodi Pilates na potek nosečnosti, porod in okrevanje po njem. / 4. mednarodna znanstvena konferenca ZA ČLOVEKA GRE: DRUŽBA IN ZNANOST V CELOTNI SKRBI ZA ČLOVEKA (Maribor, 3/2016)
BIBLIOGRAFIJA: objave/strokovni članki
 • Weingerl I, Kozinc Ž, Šarabon N. The effects of conservative interventions for treating diastasis recti abdominis in postpartum women: a review with meta-analysis. CCM. 2022;5(3):1-9. https://link.springer.com/article/10.1007/s42399-022-01353-4
 • Weingerl I. Mene Men(Opavz)a Ne Skrbi: Pomen Telesne Dejavnosti, (Funkcionalne) Prehrane in Psihofizične Sprostitve Pri Preprečevanju in Odpravljanju Klimakteričnih Težav v Obdobju Menopavze Ter Njihov Pomen Za Kakovosten Vstop v Postmenopavzalno Obdobje. Mediwa center; 2021:187.
 • Weingerl I. Analiza prehranskega vnosa in prehranskega statusa aktivnih starostnikov: magistrska naloga. http://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=10093&lang=slv
 • Weingerl I., Prehranski vnos in prehranski status dejavnih starostnikov. Za človeka gre: prihodnost zdaj! Zbornik znanstvenih prispevkov = Proceedings Book on Scientific Contributions. Published 2020. http://press.almamater.si/index.php/amp
 • Weingerl I. Fizioterapevtski vidik pilates vadbe na potek nosečnosti, porod in okrevanje po njem: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija. Published online 2015.
 • Šćepanović D, Weingerl I. Prvi primer sodelovanja strokovnjaka za disfunkcijo medeničnega dna in prehrano- poročilo o primeru = The first example of cooperation between expert for pelvic floor dysfunction and nutrition- case report. Fizioterapija za vse: zbornik povzetkov. Published online 2017:66-67.
 • Weingerl I., Učinki vadbe in drugih neoperativnih ukrepov za zmanjšanje diastaze rektusov po porodu. Celostna obravnava pacienta 12. Celostna obravnava pacienta = Holistic approach to the patient. Published 2023.