Miša Korošak

You are here:

Skozi razvojne gibalne urice pedokinetike sem se naučila ogromno novih prijemov za pestovanje otroka, ki vplivajo na njegov motorični razvoj. Na urah pedokinetike sem našla stik, kako pomiriti otroka, prepoznati kaj mi sporoča in kako reagirati v danih situacijah. Pedokinetika mi je pripomogla k lažjemu razumavanju celostnega razvoja dojenčka.
Najboljši del vsega pa je Iva, ki oddajo pozitivno energinjo, izžareva domačnost skratka postane vaša in otrokova prava prijateljica.