Tara R. Barbarič, mag. poslovnih ved, podjetnica

You are here:

“Več prijateljic, ki so že pred mano postale mamice, mi je priporočilo, da obiskujem poporodno vadbo in vadbo za krepitev gibalnih sposobnosti dojenčka. Tako sem takoj po porodu poiskala ustrezno izvajalko vadbe, pri kateri pa mi je bilo najpomembnejše, da ima ustrezno izobrazbo. Izkušnja z Ivo je presegla moja pričakovanja. Njen celovit pristop in visoka mera strokovnosti me je že na prvi uri popolnoma prepričala. Moja dojenčica lepo kaže napredek v gibalnem razvoju, poleg tega pa je tovrstna vadba zelo pomemben korak pri pridobivanju samozavesti kot mamica. Od kar obiskujem vadbo veliko bolje razumem jok moje dojenčice, ji znam hitreje pomagati ter lažje rešujem vsakodnevne izzive, s katerimi se, kot mamica, prvič srečujem. Pri Ivi mi je najbolj všeč njen osebni pristop, kako se poglobi v vsakega dojenčka in mamico ter njun odnos in vedno najde pravi nasvet za reševanje izzivov.”