Tina Zver, univ. dipl. bibliotekar in sociolog kulture

You are here:

“Kot verjetno večina novopečenih mamic, sem se na začetku tudi sama srečala s številnimi izzivi in tudi vprašanji glede razvoja in rokovanja s svojim otrokom. Po priporočilu prijateljice, sem se odpravila k Ivi. Iva me najprej prepričala z nasmehom, odprtostjo in pozitivnostjo, pozneje pa še s strokovnostjo in obširnimi znanjem. Tako sem sedaj pri rokovanju s svojim malčkom veliko bolj sproščena in mirna. In prepričana sem, da z obiski na urah pedokinetike, in nasveti, ki jih dobim pri Ivi, nudim svojemu otroku odlično popotnico za nadaljnji uspešen razvoj.”